وبلاگ

اصول طبقه بندی نژادهای گوسفند

اصول طبقه بندی نژادهای گوسفند به علت طیف وسیع گوناگونی شرایط و اب و هوای مرتبط با هر اقلیم ، نژاد های گوسفندان هم دارای تنوع بسیاری میباشد.هر نژاد خصوصیات مختص به خودش را داراست.تسهیم نژاد های گوسفندی برحسب موقعیت…

ادامه مطلب

ساختمان گاوداری

ساختمان گاوداری گاوداری بر سه پایه و طبق اب و هوای آن منطقه بنا میگردد: 1گاوداری ها دارای اصطبل هاي مفتوح 2منزل های حفاظت به طریق سنتی و قدیمی با اصطبل های مغلق روستایی 3گاوداری ها با منزل های انفرادي…

ادامه مطلب

زمان بسیار مناسب برای خرید و فروش گوسفند و بره

زمان بسیار مناسب برای خرید و فروش گوسفند و بره خرید دام با قیمت پایین یکی از مسائل پراهمیت برای دامدار میباشد. با توجه به هدف دامدار از پرواربندی باید زمان مناسب را برای خرید انتخاب نمود. به عنوان مثال…

ادامه مطلب