گوسفند سنگسری با گوسفند بلوچی چه تفاوت هایی دارد؟

گوسفند سنگسری

مشخصات گوسفند سنگسری و وسفند بلوچی را چه اندازه می شناسید؟ این مقاله به معرفی هر دو نژاد اختصاص دارد. گوسفند بلوچی گوسفندان بلوچی، یکی از نژاد های اصیل ایرانی بوده که ازنظر نژادی پشمی – گوشتی است. طیف رنگ…

ادامه مطلب