گوسفند نژاد قشقایی چه تفاوت هایی با گوسفند فشندی دارد؟

گوسفند نژاد قشقایی

گوسفند نژاد قشقایی نژاد گوسفند زنده قشقایی گوشتی می باشد. آن ها در هنگام تولد قهوه ای یکدست بوده ولی بعد از آن به رنگ سفید در می آیند. در برخی مواقع، نواحی چون: سر و صورت، جلوی سینه، زیر…

ادامه مطلب