گوسفند نژاد مهربان در مقایسه با گوسفند کردی و سنقر چه خصوصیاتی دارد؟

گوسفند نژاد مهربان

گوسفند نژاد مهربان در مقایسه با گوسفند کردی و سنقر چه خصوصیاتی دارد؟ اگر به دنبال شناخت کاملی از گوسفند نژاد مهربان هستید، ما را تا پایان همراهی کنید. دام زنده شهرداری تیموری همواره حامی شما همراهان عزیز است شماست.…

ادامه مطلب