گوسفند نژاد سنجابی و ویژگی های آن را تا چه اندازه می شناسید؟

گوسفند نژاد سنجابی

نژاد گوسفند سنجابی با چه هدفی در ایران پرورش داده می شود و یا گوسفند زنده بومی چه منطقه ای می باشد؟ پاسخ این سوال ها را می توانید در ادامه این مقاله بیابید. گوسفند نژاد سنجابی خاستگاه گوسفند نژاد…

ادامه مطلب

گوسفند نژاد افشاری با گوسفند نژاد سنجابی چه تفاوت هایی دارد؟

گوسفند نژاد افشاری

برای شناخت گوسفند نژاد افشاری و گوسفند نژاد سنجابی مطالعه این مقاله را از دست ندهید. گوسفند نژاد افشاری گوسفندان افشاری از نژاد دام زنده گوشتی می باشد. رنگ آن از طیف قهوه ای روشن تا تیره و به ندرت…

ادامه مطلب