گوسفند نژاد شال چه تفاوت هایی با گوسفند نژاد زل دارد؟

گوسفند شال

این مقاله به بررسی خصوصیات گوسفند نژاد شال و نژاد زل اختصاص دارد. با ما همراه باشید. گوسفند نژاد زل گوسفند زنده زل یکی از نژادهای برتر گوشتی که طیف رنگ بدن آن متنوع بوده است . و به رنگ…

ادامه مطلب