گوسفند دنبه دار نژاد فراهانی چه ویژگی هایی دارد؟

گوسفند دنبه دار نژاد فراهانی

هر شهر و منطقه ایران، نوعی خاصی ازنژادهای گوسفندی را در خود جای داده است که همگی با هدف خاصی پرورش داده ی شوند. گوسفند زنده دنبه دار نژاد فراهانی نمونه ای از این نژادهاست که در این مقاله مورد…

ادامه مطلب