مقایسه گوسفند زندی با گوسفند دالاق

تعبیر خواب گوسفند زنده

گوسفند زندی محل پرورش این نژاد در مناطقی همچون دماوند، ساوه ، ری ، ورامین، قم، شهریار، شمیرانات و آشتیان‌ می‌باشد. جمعیت این نژاد از گوسفند زنده چیزی درحدود 2.000.000 راس میباشد. این گوسفند از نژاد پوستی – گوشتی بوده…

ادامه مطلب