گوسفند نژاد قره گل با چه ویژگی هایی شناخته می شود؟

گوسفند نژاد قره گل

پرورش گوسفند زنده با اهداف مختلفی انجام می شود که تولید گوشت، شیر، پوست و پشم از جمله این موارد هستند. از این رو دامداری اقدام به خریداری نژادهای مختلف کرده و آنها را پرواربندی و توسعه می دهند. همانطور…

ادامه مطلب