لقاح مصنوعی گاو و روش معمول انجام آن چیست؟

لقاح مصنوعی گاو

لقاح مصنوعی گاو زنده روشی مرسوم و رایج است که در کنار جفت گیری طبیعی این حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش، اسپرم از گاو نر جمع آوری شده و با ابزار خاص وارد دستگاه تناسلی گاو…

ادامه مطلب