بیماری تب کریمه کنگو از چه راهی به انسان ها سرایت می کند؟

بیماری تب کریمه کنگو

بیماری تب کریمه کنگو یکی از بیماری های مشترک بین انسان  و دام محسوب می شود. این بیماری از یک ویروس خطرناک سرچشمه می گیرد که در صورت عدم درمان به موقع به مرگ مبتلایان ختم می شود. به همین…

ادامه مطلب