کیفیت پشم گوسفند

کیفیت پشم گوسفند   الیاف حیوانی بدست آمده از حیواناتی چون کوسفند زنده، بز، گاومیش، شتر و …، پشم نام دارد. این الیاف مواد اولیه و ضروری صنعت نساجی است. این الیاف ها خصوصاً از نوع گوسفندی، برای تولید پارچه…

ادامه مطلب

مراحل تبدیل پشم گوسفند به نخ ریسندگی

مراحل تبدیل پشم گوسفند به نخ ریسندگی   امروزه یکی از راه های  گوسفند پرواری  و کسب‌ درامد از ان استفاده از پشم آن جهت فروش و مبادله میباشد  برای دستیابی به پشم با کیفیت از باید به تغذیه  گوسفند…

ادامه مطلب