محاسن معایب پرورش گوسفند

محاسن معایب پرورش گوسفند   محاسن پرورش گوسفند عبارتست از:   ۱ تحمل در برابر اب و هوای خشک و متغییر   ۲با ناچیزترین غذاها و علوفه کم به حیات خود ادامه میدهد   ۴به جیره کمتری در مقایسه با‌ سایر…

ادامه مطلب

چگونگی تغذیه قوچ های مولد در پرورش گوسفند

چگونگی تغذیه قوچ های مولد در پرورش گوسفند   گوسفندان نر به منابع  تغذیه غنی برای تولید مثل مطلوب نیاز دارند و تغذیه نا مناسب میتواند بر اسپرم انها به صورت مستقیم اثر منفی بگذارد.حدود ۳۰ درصد از سطح کیفیت…

ادامه مطلب