انتخاب نژادها برای پرورش پر سود گوسفند و بز

انتخاب نژادها برای پرورش پر سود گوسفند و بز   در ایران حدود 27 نوع نژادهای مختلف دامی گوسفند وجود دارند که برای پرورش تنها برخی از نژادها مناسب هستند. و از پرورش آن ها می توان به سود دهی…

ادامه مطلب