واردات دام زنده تحت تاثیر چه شرایطی آزاد اعلام می شود؟

واردات دام زنده

مقدمه گوشت یکی از کالاهای استراتژیک در کشور ما به شمار می رود. تامین گوشت در کشور اغلب از طریق واحدهای دامپروری داخلی و کشتار دام های آنها انجام می شود. اما در برخی شرایط تعادل بین تولید و مصرف…

ادامه مطلب