انواع نژادهای گاوی و ویژگی های آنها را تا چه اندازه می شناسید؟

انواع نژادهای گاوی

گاوها دارای نژادهای مختلفی هستند که هر کدام خاستگاه مشخصی دارند. در این مقاله سعی شده شناخته شده ترین انواع نژادهای گاوی مورد بررسی قرار گیرد. با ما همراه باشید. قیمت دام کشتار – قیمت دام زنده در میادین شهرداری…

ادامه مطلب