حمام کردن بزها چه تاثیری بر سلامتی این حیوانات دارد؟

حمام کردن بزها

یکی از نکات بسیار مهم در نگهداری و پرورش حیانات اهلی من جمله گاو و گوسفند زنده، حمام کردن آنهاست. این کار مزایای بسیاری دارد که مهم ترین آن کنترل بیماری و آلودگی های محیطی در سطح بدن بززنده است.…

ادامه مطلب