ساخت اصطبل اسب بر اساس چه معیارهایی انجام می شود؟

ساخت اصطبل اسب

دامداری تیموری ارائه دهنده گوسفنده زنده به همراه قصاب به تمام نقاط تهراناصطبل اسب (محل نگهداری حیوان)، نقش موثری بر سلامت اسب ایفا می کند. دلیل این موضوع را می توان به حضور طولانی مدت اسب در اصطبل نسبت داد.…

ادامه مطلب