گوسفند سنگسری با گوسفند بلوچی چه تفاوت هایی دارد؟

گوسفند سنگسری

مشخصات گوسفند سنگسری و وسفند بلوچی را چه اندازه می شناسید؟ این مقاله به معرفی هر دو نژاد اختصاص دارد. گوسفند بلوچی گوسفندان بلوچی، یکی از نژاد های اصیل ایرانی بوده که ازنظر نژادی پشمی – گوشتی است. طیف رنگ…

ادامه مطلب

گوسفند نژاد زندی در مقایسه با گوسفند دالاق چگونه است؟

گوسفند نژاد زندی

گوسفند نژاد زندی در مقایسه با گوسفند دالاق چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال ما را تا پایان همراهی کنید. *** گوسفند نژاد زندی محل پرورش این نژاد در مناطقی همچون دماوند، ساوه ، ری ، ورامین، قم، شهریار،…

ادامه مطلب

گوسفند نژاد افشاری با گوسفند نژاد سنجابی چه تفاوت هایی دارد؟

گوسفند نژاد افشاری

برای شناخت گوسفند نژاد افشاری و گوسفند نژاد سنجابی مطالعه این مقاله را از دست ندهید. گوسفند نژاد افشاری گوسفندان افشاری از نژاد دام زنده گوشتی می باشد. رنگ آن از طیف قهوه ای روشن تا تیره و به ندرت…

ادامه مطلب