نژاد خروس لاری چه ویژگی هایی از خود نشان می دهد؟

نژاد خروس لاری

نژاد خروس لاری یک از مهمترین نژاد ها محسوب می شود.از اصلی ترین مشخصه های  این نوع نژاد می توانیم به جنگندگی و استقامت انان اشاره نمود. خروس بازان از این نوع خروس اغلب در نمایش و جنگ بین خروس…

ادامه مطلب