تعیین سن گوسفند با چه روش هایی انجام می شود؟

تعیین سن گوسفند

روش های تعیین سن گوسفند سن گوسفند زنده یکی از ویژگی های مهمی است که در زمان خرید و فروش به آن توجه زیادی می شود. تعیین سن گوسفند به روش های مختلفی صورت می گیرد که عبارتند از: بررسی…

ادامه مطلب