مراقبت های گاو آبستن شامل چه مواردی می شود؟

مراقبت های گاو آبستن

دامداری بزرگ تیموری مرجع خرید و فروش گوسفند زنده شهرداری با نزدیک شدن گاو زنده به زمان زایمان، استرس و تنش های دام افزایش پیدا می کند. در این برهه از زمان گاو وارد مرحله جدیدی از زندگی شده و…

ادامه مطلب