مدیریت خوراک گاو آبستن چه تاثیری بر جمعیت دام های ضعیف دارد؟

مدیریت خوراک گاو آبستن

تغذیه دام زنده، ارتباط مستقیمی با سلامت دام و افزایش راندمان تولید دارد. مدیریت خوراک گاوزنده آبستن و استفاده از جیره غذایی کامل موجب تقویت قوای جسمانی گله می شود. به همین دلیل احتمال تولد گوساله های مبتلا به سندروم…

ادامه مطلب