سقط جنین گوسفند تحت تاثیر چه عواملی رخ می دهد؟

سقط جنین گوسفند

سقط جنین گوسفند یکی از دغدغه های دامداران به شمار می رود. این مشکل در صورتی که مورد رسیدگی و کنترل قرار نگیرد، خسارات مالی فراوانی برای دامدار به همراه می آورد. هدف نویسنده از گردآوری و ارائه این مقاله،…

ادامه مطلب