چرم سازی یا دباغی چیست و طی چه مراحلی انجام می شود؟

چرم سازی

چرم سازی یا دباغی به مجموعه اعمال و تکنیک هایی گفته می شود که بر روی پوست خام حیوان انجام می شود. نتیجه این فرآیند تبدیل پوست دام زنده به چرم طبیعی است. پوست اولیه با مرور زمان فاسد می…

ادامه مطلب