افزایش وزن دام های سنگین چه تبعاتی برای دامدار به همراه دارد؟

افزایش وزن دام سنگین

امروزه افزایش وزن دام های سنگین به یکی از معضلات دامداران تبدیل شده است. افزایش قیمت گوشت و به دنبال آن کاهش تقاضا نقش موثری در ایجاد این معضل دارند. این مقاله به بررسی تبعات افزایش وزن دام ها برای…

ادامه مطلب

خرید گوسفند زنده یا خرید گوشت گوسفندی؛ کدام یک به صرفه تر است؟

خرید گوسفند زنده

گوشت گوسفندی به واسطه طبع گرم و تر و همچنین خواص خود، پایه بسیاری از غذاهای ایرانی است. به همین دلیل بخشی از سبد خرید خانواده ها به این ماده غذایی اختصاص داده شده است. اما این سوال برای همه…

ادامه مطلب