محاسن معایب پرورش گوسفند

محاسن معایب پرورش گوسفند محاسن پرورش گوسفند عبارتست از: ۱ تحمل در برابر اب و هوای خشک و متغییر ۲با ناچیزترین غذاها و علوفه کم به حیات خود ادامه میدهد ۴به جیره کمتری در مقایسه با‌ سایر حیوانات احتیاج دارد و…

ادامه مطلب