محاسن معایب پرورش گوسفند

محاسن معایب پرورش گوسفند   محاسن پرورش گوسفند عبارتست از:   ۱ تحمل در برابر اب و هوای خشک و متغییر   ۲با ناچیزترین غذاها و علوفه کم به حیات خود ادامه میدهد   ۴به جیره کمتری در مقایسه با‌ سایر…

ادامه مطلب