انواع گوسفندان و مناسب ترین گزینه ها برای پرورش را بشناسید!

انواع گوسفندان

مقدمه گوسفند حیوان حلال گوشتیست که جهت بسیاری از مصارف به وسیله انسان ها پرورانده می گردد این حیوان جزو حیوانات اهلی به حساب می آید. دام داران بسیاری در نقاط روستایی و همچنین کوچ نشین این نوع حیوان را…

ادامه مطلب