قانقاریای عفونی کبد چیست و با چه روشی می توان با آن مقابله نمود؟

قانقاریای عفونی کبد

دامدارای برادران تیموری عرضه انواع گوسفند زنده به شکل آنلاین با کارشناسان ما تماس بگیرید مقدمه قانقاریای عفونی کبد یکی از بیماری های تهدید کننده جمعیت دامی خصوصاً گوسفندان و بزها است؛ به نحویکه کمتر جمعیت گاوها، اسب ها یا…

ادامه مطلب