فول فت سویا در خوراک دام چه اندازه اثربخشی دارد؟

فول فت سویا در خوراک دام

پیش از این مطالبی را در مورد خوراک دام و مراحل انجام آن آموختیم و همچنین تعدادی از پارامترهای موثر در خوراک دام  را بررسی کردیم. حال نوبت به یکی از مهمترین مسائل دخیل در خوراک دام “میزان اثر بخشی…

ادامه مطلب