راه های تعیین کیفیت آغوز را چه اندازه می شناسید؟

راه های تعیین کیفیت آغوز

نویسنده در تلاش است که راه های تعیین کیفیت آغوز برای پرورش دام زنده را مورد بررسی قرار دهد. دلیل بررسی این موضوع را می توان به ارتباط تنگاتنگ کیفیت آغوز و سلامت گوساله تازه متولد شده نسبت داد. ما…

ادامه مطلب