دامپروری هوشمند چه فناوری هایی را در بر می گیرد؟

دامپروری هوشمند

تاریخچه دامپروری دامپروری یکی از کارهایی است که از زمان های دور مورد توجه بشر اولیه بوده و در هموار کردن مسیر پیشرفت مدنی تأثیر داشته است. اهمیت دامپروری در گذشته بسیار بالا و  معیار برتری و قدرتمندی یک گروه…

ادامه مطلب