نشانه های زایمان بز و تولد بزغاله را بیشتر بشناسید

نشانه های زایمان بز

تولیدمثل برای افرادی که به پرورش انواع بززنده مشغولند، یک موضوع بسیار مهم و حیاتی است. در صورتی که این بخش از کار با موفقیت به انجام رسد و بزغاله به سلامت متولد شود، راندمان کار افزایش می یابد. بز…

ادامه مطلب