جفت گیری گاو و علائم فحل شدن گاو ماده را چه اندازه می شناسید؟

جفت گیری گاو

این مقاله به تشریح نحوه جفت گیری گاو و علائم گاو ماده در زمان فحل شدن اختصاص داده شده است. آگاهی از این مطالب برای کسانی که قصد ورود به این حوزه را دارند، الزامی است. با ما همراه باشید.…

ادامه مطلب