نرخ باروری گاوها چه ارتباطی با استرس گرمایی دارد؟

نرخ باروری گاوها

نرخ باروری در گاوها به عوامل مختلفی بستگی دارد که استرس گرمایی یکی از آنهاست. نویسنده در این مقاله به ارتباط این دو پارامتر پرداخته و مطالبی را گردآوری نموده است. همراه ما باشید.    نرخ باروری گاوها   پارامترهای مختلفی بر…

ادامه مطلب