واکسن آگالاکسی چیست و تزریق صحیح آن نیازمند رعایت چه نکاتی است؟

واکسن آگالاکسی

بیماری آگالاکسی یکی از بیماری های شناخته شده در جمعیت گوسفندان و بزها می باشد. واکسن آگالاکسی نیز مهم ترین راهکار برای کنترل و ایمن کردن این حیوانات در برابر بیماری یاد شده می باشد. اگر به شناخت این واکسن…

ادامه مطلب