واکسن آنتروتوکسمی چیست و در چه مواردی به کار گرفته می شود؟

واکسن آنتروتوکسمی

واکسن آنتروتوکسمی یکی از داروهای کاربردی در واحدهای دامداری به شمار می رود. اگر به دنبال شناخت کاملی از این واکسن هستید، ما را تا پایان همراهی کنید.   بیماری آنتروتوکسمی این بیماری بیش از هر زمانی در فصول سرد سال…

ادامه مطلب