عرضه دام زنده بهداشتی شهرداری

عرضه دام زنده بهداشتی شهرداری   یکی از خدمات سازمان میادین شهرداری تهران به شهروندان این منطقه، عرضه بهداشتی دام زنده است که با همکاری سازمان دامپزشکی صورت می گیرد. آمار خرید و فروش و ذبح دام در ایام خاصی…

ادامه مطلب

انتخاب نژادها برای پرورش پر سود گوسفند و بز

انتخاب نژادها برای پرورش پر سود گوسفند و بز   در ایران حدود 27 نوع نژادهای مختلف دامی گوسفند وجود دارند که برای پرورش تنها برخی از نژادها مناسب هستند. و از پرورش آن ها می توان به سود دهی…

ادامه مطلب