نگاه قرآن به آئین قربانی کردن

نگاه قرآن به آئین قربانی کردن گوشت حلال خوردن گوشت حلال در اسلام واجب است. برای این عمل نحوه قربانی کردن و بردن یاد خداوند امری بسیار لازم می باشد.تهیه دام زنده شهرداری خوردن آن و حیواناتی که خداوند گوشت…

ادامه مطلب