برنامه واکسیناسیون دام شامل چه مواردی می شود؟

برنامه واکسیناسیون دام

واکسن واکسن به میکروب ضعیف شده یا کشته شده یک بیماری می گویند که به عنوان ضد زهر استفاده می شود.کار واکسن تحریک سیستم ایمنی بدن انسان و یا دام می باشد.درنتیجه مقاومت بدن در مقابل بیماری ها بالا می…

ادامه مطلب