سلامت قلب دام با چه روش هایی برای دامدار احراز می شود؟

سلامت قلب دام

قلب یکی از اندام های حساس انواع حیوانات از جمله دام ها محسوب می شود. اهمیت این موضوع به حدی است که سلامت سایر اندام ها در گرو سلامت قلب است. به همین دلیل بررسی و تعیین سلامت قلب دام…

ادامه مطلب