روش های شناسایی دام و نحوه انجام آنها را بیشتر بشناسید.

روش های شناسایی دام

معرفی روش های شناسایی دام یکی از مسائل و مشکلاتی که یک دامدار یا گله دار همواره با آن روبروست، شناسایی دام است. روش های شناسایی دام متنوع هستند و دامدار می تواند در انتخاب آزادانه تصمیم گیری کند. معمول…

ادامه مطلب