سیلاژ کردن علوفه چیست و چه مزایایی به همراه دارد؟

سیلاژ کردن علوفه

سیلاژ یا سیلو کردن علوفه چیست؟ این کار چگونه انجام می شود؟ راه های مختلف آن چیست؟ برای پاسخ به این سوال ها ما را همراه کنید. خوراک دام یکی از بخش های مهم در پرورش  و خرید دام زنده،…

ادامه مطلب