انواع دستگاه های سمپاشی دامداری را بهتر بشناسید

انواع دستگاه های سمپاشی دامداری

رعایت اصول بهداشتی، بخش مهمی از اصول کار در اداره دامداری است. بخش مهمی از رعایت بهداشت در گاوداری به ضدعفونی کردن محیط نگهداری دام و سمپاشی بخش های مختلف آن مربوط است. انواع دستگاه های سمپاشی دامداری در ادامه…

ادامه مطلب