تغذیه گوساله با شیر خشک به چه دلایلی به دامداران پیشنهاد می شود؟

تغذیه گوساله با شیر خشک

تغذیه گوساله تغذیه گوساله زنده با شیر خشک یکی از تکنیک هایی است که اخیرا در واحدهای دامداری به کار گرفته می شود. این روش مزایای بسیاری دارد؛ اما آنگونه که باید مورد استقبال قرار نگرفته است. دلیل این موضوع…

ادامه مطلب