تعبیر خواب گاو به روایات مختلف را تا چه اندازه می شناسید؟

تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو در حالت کلی دیدن حیوانات حلال گوشت نشانه خوبی است و  گاو یکی از همین حیوانات حلال گوشت است. وجود این حیوان در خواب می تواند نشان از رزق و روزی فراوان و ثروت باشد. در ادامه…

ادامه مطلب