دستگاه گوارش دام، مراحل جویدن و بلع غذا در آنها چگونه است؟    

دستگاه گوارش دام

عملکرد صحیح دستگاه گوارش دام، یکی از پارامترهای تعیین کننده و مهم در تعیین سلامت دام زنده است. دستگاه گوارش گوسفند، بخش های مختلفی دارد و عملکرد هر قسمت با دیگری متفاوت است. مهم ترین بخش های دستگاه گوارش در…

ادامه مطلب