کباب کاسه ای اردبیل به چه روشی تهیه می شود + مواد اولیه

کباب کاسه ای اردبیل

اردبیل یکی از شهرهای ایران است که دارای آب و هوای سرد و کوهستانی می باشد. اغلب غذاهای محلی و سنتی این منطقه با شرایط اقلیمی آن سازگار بوده و سرشار از خاصیت می باشند؛ به نحویکه لیست بلندی از…

ادامه مطلب