ذبح گوسفند برای شفای بیمار چه دستورالعملی دارد؟

ذبح گوسفند برای شفای بیمار

دین اسلام برای انجام ذبح که لازمه تهیه انواع غذاها با گوشت است، دستوراتی را ارائه کرده است که با عنوان ذبح اسلامی یا ذبح حلال شناخته می شود. این دستورات برگرفته از قرآن کریم و سوره های بقره و…

ادامه مطلب